SJPD Star

 
 

 

Handcuffed youthful gang member

 

 

 

 

New App for Android and iPhone!

P3 Tips Mobile enables tipsters to submit secure and anonymous tips to Crime Stoppers.

Features:

 • Include images and video with your tips
 • Anonymous two-way dialogue
 • Real-time chat with your police department.

Get the App...

iTunes | Android

 

 

Gang Prevention Resources

 

băng đảng đàn áp

 

Băng Đảng Phòng Chống Tài Liệu

Thông tin cho cư dân về cách đối phó với nhửng vấn đề băng đảng.

Lực Lượng Đặc Nhiệm Phòng Chống Băng Đảng Thành Phố San Jose

 

ĐỘI ĐẶC NHIỆM THỊ TRƯỞNG PHÒNG CHỐNG BĂNG ĐẢNG

Đội Đặc Nhiệm Thị Trưởng Phòng Chống Băng Đảng (MGPTF) quy tụ các cơ quan cấp thành phố, địa hạt, chính quyền tiểu bang, cộng đồng, SJPD, trường học, các tổ chức tín ngưỡng, cùng toàn thể các đối tác khác trong cộng đồng. Đây là nơi mọi người cùng hợp tác vì kết quả thực tiễn cho xã hội, cùng xây dựng năng lực đội ngũ, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức phối hợp với nhau, tăng cường khả năng phục vụ cộng đồng mục tiêu.

Cộng đồng mục tiêu mà MGPTF hướng đến bao gồm: những người trẻ ở độ tuổi từ 6-24 tuổi có biểu hiện hành vi phạm tội cao; có dính dấp đến các hoạt động bạo lực quốc tế; có biểu hiện hành vi dính líu đến hoạt động băng đảng; thành viên của các băng đảng và/hoặc đã từng bị bắt giữ vì tiền án băng đảng hoặc bạo lực băng đảng; các gia đình (bao gồm phụ huynh và con cái) và bạn bè của những người trẻ có liên hệ với sinh hoạt băng đảng và đã từng ở tù vì tội danh hoạt động băng đảng.

 

“TRÁNH XA HOẠT ĐỘNG BĂNG ĐẢNG”

PHÒNG CHỐNG HOẠT ĐỘNG BĂNG ĐẢNG:

 • Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo, Địa hạt Santa Clara

  Nhóm dịch vụ can thiệp/phòng chống hoạt động băng đảng, các nhóm hỗ trợ gia đình và cá nhân, tư vấn cá nhân và các nhóm trợ giúp cộng đồng
  408-938-6731

 • Cơ Quan Hòa Nhập Cộng Đồng Cho Người Mỹ Gốc Á (AACI)

  Các dịch vụ can thiệp xã hội và các nhóm trợ giúp thanh niên có kèm chương trình giảng dạy
  408-347-8133

CAN THIỆP HOẠT ĐỘNG BĂNG ĐẢNG:

 • Chương Trình Trợ Giúp Xóa Hình Xăm Clean Slate

  Hỗ trợ thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 14-25 xóa triệt để hình xăm lộ
  408-794-1660

 • Sáng Kiến Học Đường An Toàn

  Một nhóm công tác xã hội đa ngành có nhiệm vụ kiến tạo môi trường học đường và cộng đồng an toàn hơn cho mọi người thông qua sự trợ giúp của các cơ quan xã hội, tôn giáo, và các chương trình của Thành phố.
  408-794-1658

 • Chương Trình Tiếp Cận Giới Trẻ California

  Chương trình phát triển lãnh đạo, dịch vụ can thiệp phòng chống hoạt động băng đảng và trợ giúp thanh thiếu niên, dịch vụ giáo dục
  408-280-0203

 • Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng Firehouse

  Dịch Vụ Can Thiệp Phòng Chống Hoạt Động Băng Đảng, Trợ Giúp Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên, hỗ trợ cộng đồng phòng chống khủng hoảng, dịch vụ pháp lý, giáo dục và phổ cập giáo dục
  408-327-9622

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH/PHỤ HUYNH:

 • First 5

  Hỗ trợ Trẻ Em Chưa Đến Tuổi Đi Học, Chương Trình Bảo Hiểm Cho Trẻ Em, Dịch Vụ Theo Dõi Quá Trình Phát Triển ở Trẻ Nhỏ, Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần cho các gia đình có trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.
  408-260-3700

 • Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo, Địa Hạt Santa Clara

  Dạy nghề và hỗ trợ việc làm, các dịch vụ khác dành cho người cao tuổi, dịch vụ tư vấn cho người nghiện hút, sức khỏe tâm thần, hỗ trợ vấn đề nhà ở, nhập cư, giáo dục về tài chính
  408-468-0100

 • Dịch Vụ Gia Đình & Trẻ Em

  Dịch vụ tư vấn cho trẻ em là nạn nhân các trường hợp bị ngược đãi, lạm dụng hoặc ruồng bỏ
  408-292-9353

 • Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần S.C.

  Dịch vụ hướng đến các đối tượng bị bệnh tâm thần và các dạng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng
  408-885-5673

 • Dự Án Phụ Huynh

  Chương trình hỗ trợ từng bước kéo dài 12 tuần, cho các vị phụ huynh đang nuôi con ở độ tuổi vị thành niên có khuynh hướng nổi loạn nhằm cung cấp cho họ các cách thức thay đổi hành vi tiêu cực của con trẻ.
  408-808-3794

 • Dịch Vụ Cộng đồng Trái Tim Thánh Đồ

  Dịch vụ này cung cấp thực phẩm, quần áo, chỗ ở và hỗ trợ nguồn năng lượng cho người dân
  408-278-2160

 • Giải Pháp Người Hàng Xóm Tốt cho Phụ Nữ Bị Bạo Hành

  Dịch vụ can thiệp và bảo vệ phụ nữ, đàn ông, trẻ em, trẻ vị thành niên ở Địa hạt Santa Clara
  800-572-2782

 • Chương Trình Hỗ Trợ Nạn Nhân

  Dịch vụ này hướng đến nạn nhân của các vụ phạm tội: tư vấn, cấp cứu, trợ giúp pháp lý, bồi thường cho nạn nhân, cung cấp thông tin/định hướng đến hệ thống pháp lý liên quan đến vấn đề tội phạm.
  408-808-3798

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI NGHIỆN HÚT:

 • Dịch Vụ Phục Hồi Nhân Phẩm cho Người Mỹ Gốc Á

  Dịch vụ này giúp đỡ cho các đối tượng nghiện hút ma túy bằng các chương trình ngoại trú
  408-271-3900

 • Trung Tâm Bill Wilson

  Trung tâm này cung cấp dịch vụ hỗ trợ các đối tượng nghiện hút ở mọi lứa tuổi tại Địa hạt Santa Clara thông qua Trung Tâm Tư Vấn Gia Đình và Cá Nhân. Ngoài ra Trung tâm này còn có dịch vụ hỗ trợ thanh niên vô gia cư.
  408-243-0222

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ VIỆC LÀM:

 • Trung Tâm Dạy Nghề (CET)

  Dạy kỹ năng tay nghề cho thanh niên và người trưởng thành xuất thân từ mọi thành phần, tầng lớp và trình độ học vấn
  408-287-7924

 • Trung Tâm Dạy Nghề và Hướng Nghiệp

  Dạy nghề, cấp chứng chỉ GED, giới thiệu việc làm cho cư dân ở Santa Clara
  408-213-0961

 • Work2Future

  Cơ quan này phối hợp với các doanh nghiệp, cư dân, chính quyền, các cơ quan cộng đồng xã hội và tổ chức giáo dục nhằm tối ưu hóa cơ hội việc làm ở địa phương và khu vực
  408-794-1100

 

DỊCH VỤ GIÁO DỤC:

 • Chương Trình Giáo Dục cho Người Trưởng Thành ở Vùng Đô Thị

  Cung cấp các lớp học miễn phí hoặc lấy học phí rất thấp cho người trưởng thành
  408-947-2300

 • Cơ Quan Phòng Chống Tình Trạng Trốn Học và Khắc Chế Vấn Nạn Trộm Cướp (TABS)

  Cơ quan công an tuần tra học đường nhằm phát hiện tình trạng trốn học
  *Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 08/2013
  408-926-8227

 

ADDITIONAL IMPORTANT NUMBERS

Đường Dây Nóng Chống Gaffiti (hoạt động vẽ bậy công cộng) 866-249-0543
Đường Dây Nóng Hướng Dẫn Phòng Chống Ma Túy (không tiết lộ danh tính) 408-971-3784
Đường Dây Nóng Chống Băng Đảng (không tiết lộ danh tính) 408-293-4264
Đội Phòng Chống Tội Phạm 408-277-4311
Đường Dây Cho Người Chống Tội Phạm (không tiết lộ danh tính) 408-947-STOP
Phòng Cưỡng Chế Hành Pháp 408-277-4528
Tổ Quản Lý Đô Thị 408-277-4221
Tổ Điều Tra Hoạt Động Băng Đảng 408-277-3825
Đăng Ký Trại Tù Tại Địa Hạt 408-299-2306
Phòng Quản Chế NGƯỜI TRƯƠNG THÀNH 408-435-2000
Phòng Quản Chế THANH NIÊN 408-278-5850
Thông tin về Địa Hạt Santa Clara 408-299-2011
Thông Tin Tổng Quan 211

 

HÃY GỌI 911 KHI GẶP TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

 

TRANG WEB

Văn phòng luật sư quận-Quận Hạt Santa Clara

www.santaclara-da.org

 

Thành Phố San Jose

www.sanjoseca.gov


OUR MISSION: Create safe places to live, work, and learn through community partnerships. The Department maintains
a commitment to the following values: Integrity, Courage, Excellence, Service, Diversity, Innovation, and Respect.